Hosszútávú stratégiai cél: a gazdasági számításokon alapuló önfenntartó működés

Hagyományos a „meggyesbuli” és az aratóünnepség a cég történelmében. A két rendezvény egyben számvetés is a szántóföldi növénytermesztés és a gyümölcstermesztési ágazatban dolgozók számára, s bár az év vége még messze van, a termelési év várható eredményei egyes területeken már körvonalazódnak.A növénytermesztési ágazat vezetőjének, Buglyó Norbertnek beszámolója leginkább a betakarított árpatermés és a szántóföldeken folytatott kísérletek eredményére épült. Mint azt az ágazatvezető elmondta, az 1400 hektárt művelő növénytermesztési ágazat speciális helyzetben van a Bold Agro Kft.-nél. A vetésszerkezetet döntően a sertéstelep szükségleteihez igazítják, ezért meghatározó növény a nyolcszáz hektáron telepített kukorica, emellett jellemzően búzát és árpát, valamint kisebb mennyiségben napraforgót termelnek. 

 

Az ágazatvezető levonva az aratás tanulságait, a kitűzött ágazati célok teljesülése közül pedig az árpabetakarítás sikerét emelte ki. Öt éves kísérletsorozattal bizonyították, hogy az árpa hozama döntően a vetés idejétől és technológiájától függ, s a korábbi hat tonnás átlagról tartósan nyolc tonnára emelhető a hozam még szélsőségesebb időjárási körülmények között is. Az önállóan kikísérletezett új eljárás több tízmilliós nyereséget is jelenthet az ágazatnak. Mint az elhangzott, a kísérlet eredményeire felfigyeltek mások is, egyre többen érdeklődnek a tartósan magas hozamot biztosító eredmények iránt.

 

Mint minden alkalommal, most sem volt megkerülhető téma a hígtrágya-felhasználás folyamatos tökéletesítése, az ágazatvezető az egyik legnagyobb kihívásnak tartja az optimális egyensúly megtalálását. A tapasztalat azt bizonyítotja, hogy a hígtrágya nagyságrendekkel csökkentette a műtrágyafelhasználást. Teljes értékűen képes pótolni a föld tápanyagkészletét, a szállítás és kijuttatás technológiáját azonban finomítani kell, mivel a sokszor elaprózott földterületeken a korszerű nagyüzemi eljárások nem alkalmazhatók.

 

Az ágazatvezető után Balog Sándor, a gépüzemeltetés vezetője, valamint Fülöp Lajos, a készletgazdálkodás vezetője vonta le következtetéseit az első félév eredményeiből. Balog Sándor számításokkal támasztotta alá, hogy a saját géppark karbantartása és javítása mellett egyes esetekben jobban megéri új gépek bérlése, mint beszerzése, különösen igaz ez a kombájnok működtetésére. 

 

A készletgazdálkodásért és logisztikáért felelős Fülöp Lajos tájékoztatása szerint a tavalyi évben 42.600 tonna termést fogadtak, az idei célkitűzés 43.100 tonna. Részletesen szólt a cég számára legfontosabb alapanyag, a CCM-kukorica augusztusban esedékes betakarítási munkálatainak előkészítésétről, a tárolási, szállítási technológiai újításokról és azok eredményéről. 

 

A beszámolókat dr. Szabó Viktor ügyvezető összegezte. Véleménye szerint a középtávú stratégiai célok nem változtak, kiemelt projekt a sertéstelep bővítése, valamint a gyümölcsöskertben történő beruházások. Ugyanakkor a hatékonyság folyamatos növelése a cél növénytermesztési ágazatban is, mely vagy a termésátlag növelésével, vagy a költségek csökkentésével érhető el. Ezért, bár a jelenlegi ciklusban nem tervezett jelentősebb beruházást az ágazatban, megfontolandónak tart minden előremutató kezdeményezést. Amennyiben a részletes elemzés és a gazdasági számítások is igazolják a megtérülést, a tervezettekkel ellentétben, ebben az ágazatban is várhatók újabb beruházások.

 

termes.jpg

 

A gyümölcstermesztési ágazat összejövetelének apropója a féléves munka értékelése és az almaszezonra való felkészülés volt. Kövér László ágazatvezető szerint 2017. különlegessége, hogy áprilisra kiürült a hűtőház. Az előző évi almatermést rekordidő alatt értékesítették, s minimális készlet maradt a tavalyi évi gyümölcsléből is. Annak ellenére, hogy a meggy terméshozama az idén mindössze 45 %-a lett a tavalyi átlagfölötti termésnek, az értékesítésből származó árbevétel azonban nőtt, mivel a gyümölcs jóval magasabb áron kelt el. Úgy gondolja, az idei almatermés várhatóan körülbelül 10 %-kal lesz kevesebb a tavalyinál, mennyiségét háromezer-hétszáz tonnára becsüli a szakember. Ennek oka, hogy a tavaszi időjárási viszonyok miatt nem kötődött jól a termés, ugyanakkor, ha kisebb mennyiségben is, de minőségi almára számít.

 

Az ágazatvezető beszámolója után Mészáros Zoltán gépüzemeltetésvezető, Lőrinczy Gábor szaktanácsadó és Erdős György termelésirányító a kertművelés teendőit összegezte. Lőrinczy Gábor szerint az almás metszése eredményes volt, 5 %-os termésnövekedés tapasztalható egy új eljárásnak köszönhetően. Sajátos helyzetet jelentett, hogy a tavaszi szélsőséges időjárás miatt a virágzás elhúzódott, de csatát nyertek, az alma jó termést mutat, bár a tavalyinál kevesebb lesz a mennyisége. A hálós ültetvényekkel tovább kell kísérletezni a legoptimálisabb eredmény érdekében.

 

Csikainé Veres Enikő a léüzem és a hűtőház új üzemvezetője röviden összegezte három hónap alatt szerzett benyomásait. Legfontosabb teendőjének az élelmiszertermeléssel szemben az élelmiszergyártás sokkal szigorúbb szemléletű követelményeinek betartását és betartatását nevezte meg.

 

Dr. Szabó Viktor ügyvezető összefoglalójában az eddig elért eredményeket a cég stratégiai célkitűzéseinek szempontjából elemezte. Véleménye szerint a 2020-ig tartó időszak egyik cégen belüli nyertese a gyümölcstermesztés, hiszen több nagy értékű, jelentős fejlődés lehetőséget hordozó projekt indulhat a pályázati eredményhirdetések után. Önerőből megindult a régi ültetvények felszámolása, újak telepítése. A termésátlag növekedése magával hozza a hűtőház kapacitásának növelését, új építését valamint a léüzem korszerűsítését is pályázati forrásokból. 

 

Az ügyvezető legfontosabb hosszú távú célként az önfenntartó, gazdaságos és hatékony működést jelölte meg, s ennek egyik eszköze a gazdasági számításokon alapuló termelés és gazdálkodás. A tervek megvalósítása során legnagyobb kihívást a megfelelő humán erőforrás biztosításában látja annak ellenére, hogy a Bold Agro Kft. által kínált bérek és juttatások kiemelkedően magasak a térségben található más munkáltatókkal összehasonlítva.

Környezetvédelem

almaskert-halo.jpg

Végezzünk bármilyen tevékenységet, folyamatosan szem előtt tartjuk környezetünk igényeit, változásait. Munkánkat hatékonyan, felelősen végezzük. Garantálni igyekszünk a fenntartható termelési gyakorlatot, biztosítani a környezeti javak megőrzését. Elősegítjük a zöld fejlődést, amivel példát szeretnénk állítani más társaságok elé is.

Bővebben a környezettudatosságról >

Közösségi szerep

almavalogatas.jpg

A Bold Agro, mint Derecske egyik legnagyobb foglalkoztatója, átérzi a helyi közösségben betöltött szerepét. Munkavállalóinak állandó munkahelyet és jó munkakörnyezetet biztosít, valamint idénymunkával enyhít a település munkanélküliségi gondjain, lehetőség szerint helyi munkavállalók alkalmazásával.

Bővebben a közösségi szerepvállalásról >

Derecske Alma

derecskealma

A Derecske alma egy olyan márkát képvisel, mely ízvilágával és minőségével kimagaslik a többi közül. Egy környezet- és egészségtudatos almáról van szó, mellyel az a célunk, hogy valódi minőséget teremtsünk ezen a piacon.

Tudjon meg még többet a Derecske almáról >